Drank verkopers geschorst over lewd strip club foto's

Joseph Eger en Dimitrios Kaloudis stuurden foto's naar Sabine Latapie die champagne uitgieten in een stripclub.